Mesleki ve Teknik Eğitim İle Ahilik İlişkisi

Meslekî ve teknik eğitim meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan yetişmiş iş gücü yetiştirmeyi ve gençler üzerinde yeni bir yaratıcı ufuk ,üretim mantığı oluşturmayı amaçlar.
Mesleki ve teknik Eğitim, ülke ekonomisinin ve uygarlık seviyesinin en önemli mihenk taşlarından biri hatta beklide en önemlisidir. Meslekî ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekonomiye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimiyle direk ilgilidir.
Mesleki ve teknik eğitimde rol alacak kişilerin ilgileri ufukları ve hayalleri en başta gelen öğelerdendir. Yetişen gençler ülke gelişiminde ilgi ve istekleri doğrultusunda severek, isteyerek bir alanda eğitim aldıklarında o alanda başarılı olup ülke gelişimine sayısız olgular katmaktadırlar.
Mesleki ve teknik eğitimde en önemli unsurlardan biriside meslek etiği ve meslek ahlakıdır. Türk toplumunda meslek ahlakı ahilik kavramı ile yer bulmuş bir ekoldür. Ahilik sisteminin temel unsurlarını kısaca özetleyecek olursak mesleki ve teknik eğitimin aradığı meslek etiği ve meslek ahlakını daha iyi anlamış oluruz.
Ahilik düsturunun temel ilkeleri şunlardır:
Malı överek yalan söylememek
Müşteriyi aldatmamak
Hileli ölçüp tartmamak
Karaborsacılık yapmamak
Alışverişte iyi davranmak
Çalışanın sorumluluğunu bilmesi
Çalışanın işinde dikkatli olması
Çalışanın işini savsaklamaması
Ahîlik kurumunun mensupları arasında “pazarlık” yapıldığı görülmez. Çünkü, Ahî ahlâkı ile yetişmiş olanlar, ederinden fazla fiyatla mal satmayı veya fahiş fiyat isteyerek malın değerinin pazarlık konusu yapmayı büyük ahlâksızlık olarak kabul ederler.
Ahîlik kurumunun meslek ahlâkının bir diğer özelliği de “ustaya bağlılık”tır. Kurumunun üyesi, usta dahi olsa kendisini yetiştirenlere her zaman saygılı davranmayı ahlâkî bir meziyet olarak kabul eder.
En çok kullanılan ahilik sözleri de şunlardır
• Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut.
• Ahi’nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü beli ve dili kapalı olmalı.
• Eşine, işine, aşına özen göster.
• Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken, affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.