Mühendisliğin Tarihi

Mühendislik bilimi ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu soruyu; insanoğlunun doğuşu ile eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır şeklinde cevaplanabilir. Çünkü ilk çağlardan itibaren, insanoğlu beslenme, barınma, korunma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli alet ve gereçlerden (kazma, ok, vs.) faydalanmışlardır. Bu aletler ile iş çok basit olsa dahi mühendislik ürünü olarak sayılabilir. Yani ilk insanlar aynı zamanda ilk mühendislerdir. Bu sebeplerden ötürü, mühendisliğin insanoğlu ile yaşıt olduğu düşünülebilir.

Mühendisliğin tarihi esasında mucitler ve icatlar tarihidir. Bu icatlar milletlerin siyasi ve sosyal tarihini de derinden etkiledi. Çağında en yüksek teknolojiye sahip milletler daha müreffeh yaşarken, savaşlar ise en iyi teknolojiye sahip ordular tarafından kazanıldı.

Bu noktada İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki yerinden bahsetmeden geçemeyeceğim.

Aşağıdaki paragraf Amerikan-Toronto halk kütüphanesinin sitesinden alıntıdır.

“8. 9. yüzyıllarda Avrupa her bakımdan karanlık bir çağa kilitlenip kalmışken İslam dünyası medeniyetin zirvesine ulaşmıştı. Eğer İslam dünyasının bilim adamları ve düşünürleri olmasaydı bu günkü modern dünyanın ulaşmış olduğu matematik, astronomi ve tıp alanındaki seviyeye gelmek imkansız olurdu”.  Bkz.  “TORONTO PUBLIC LIBRARY”

Bu ifadeler  Ryerson üniversitesi, Bilim ve teknoloji tarihi kürsüsü Yardımcı profesörü Dr. Ingrid Hehmeyer e aittir. Dr.Heymer üniversitelerde verdiği konferanslarda modern dünyanın bu gün sahip olduğu bilim ve teknolojinin temellerini atan İslam alimlerinden övgü ile bahsetmektedir.

Günümüzde mühendislik biliminde hemen hemen hergün bir ilerleme söz konusudur.

İnsanın varoluşundan günümüze kadar mühendislik bilimi uzun bir yol katetmiştir. Toplumların refah seviyesinin ilerlemesinde en önemli faktörlerden olan mühendislik bilimine, ülkelerce verilen destek de gün geçtikçe artmaktadır ve mühendislik, tarihteki yoluna son hızıyla devam etmektedir.

Bay Mühendis.