Kanun ve Yönetmelikler

Tüm çalışanlar olmak üzere; başta Mühendis ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak çalışanların, çalıştıkları alana göre bilmesi gereken kanun ve yönetmelikler:

Kaynakça:

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi, KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi.