İş Güvenliği Kültürünün Önemi

İSG kanun, yönetmelik ve tebliğlerle çalışanların korunmasını sağlamak İçin yapılan incelemeler ve uygulamalar bütününe İş Sağlığı ve Güvenliği denir. İş yeri çalışanlarının iş kazalarına uğramalarını engellemek ve aynı zamanda çalışılan ortamın güvenli olmasını sağlamak için alınan tedbirler bütünü iş güvenliği olarak adlandırılır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin sağlıklı olarak amaca ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip olması gerekir. İş güvenliği kültürü İSG’nin görünmeyen yüzüdür. İş Sağlığı ve Güvenliğini buzdağına benzetecek olursak, iş güvenliği için alınan tedbirler bütününü buz dağının görünen kısmı, iş güvenliği kültünü ise buzdağının görünmeyen kısmı olarak söylememiz yanlış olmaz. Çalışma hayatında meydana gelen iş kazalarının %88’inin çalışanların güvensiz hareketlerinden, davranışlarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bu nedenle, iş kazalarının önlenmesi konusunda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. İş güvenliği kültürüne sahip olmayan bir çalışana iş yerinde alınan onca tedbir fayda etmeyebilir. İş güvenliği kültürü, çalışanın kendisini ve çalıştığı ortamın güvenliğini yönetmesini sağlar. Bu kültüre sahip olmayan çalışan güvenlik tedbirlerinden uzak çalışarak istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilir.

Ülkemizde, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve beraberinde getirilen yönetmelik ve tebliğlerle son yıllarda artan yükümlülüklere karşı iş yerlerinin bir takım önlemler almak, çalışılan ortam güvenliğini sağlamak ve çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak zorunluluk haline gelmiştir. Bu süreçte yetişkin çalışanların eğitimi zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmıştır. Verilen eğitimlerde çalışanlardan en çok duyulan “senelerdir bu işi yapıyorum bir şey olmuyor, çocukluğumdan bu yana bu işin içindeyim, bana bir şey olmaz vb.” ifadeler eğitimi zorlaştıran, eğitime karşı durulan direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. İş güvenliği kültürü oluşmayan bu çalışanlarımız anlık dikkatsizlik sonucu ağır kazalara maruz kalabilmektedir. İş güvenliği kültürünün çalışanlara yerleştirilmesi yetişkin yaşlarda maalesef zorlu olmaktadır. İş güvenliği kültürünün çalışanlarımızda oluşması için küçük yaşlardan itibaren bu kültürü onlara kazandırmamız gerekir.

İş güvenliği kültürü hayatımızın bir parçasıdır. Sadece çalıştığımız ortam için değil, günlük hayatımızda da iş güvenliği kültürüne sahip olmamız gerektiği açıktır. İş güvenliği kültürüne sahip bir birey yapacağı en küçük bir işte dahi önce kendi ve çevre sağlığını alarak sonra iş başına geçer. Bu kültüre sahip bireyleri yetiştirmeye ilk öğretim seviyesinden başlamamız gerekir. Çocuk yaştan itibaren iş güvenliği kültürüne sahip bireyler yetiştirmek, çalışma hayatında bir çok kazanın önüne geçecek, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla hayatımıza yerleşmesi sağlanacaktır. İlk öğretim , orta öğretim ve yüksek öğretim seviyelerinin her birinde iş güvenliği kültürü bireylere aşılanmalı olası çalışma hayatında karşılaşılacak dirençlerin önüne geçilmelidir. İş kazalarının anlık hatalardan, dikkatsizliklerden kaynaklandığı unutulmamalı, iş hayatında maksimum dikkat ve tedbirle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. İş güvenliği tedbirlerinizi alarak sevdiklerinizle birlikte kalın.

İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN..!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir